Våra mandat

REAL har ofta flera roller, från att vara delägare till att utveckla enskilda fastigheter, men vi har alltid samma arbetssätt och mål – Genom att arbeta aktivt och vara närvarande kan vi optimera investeringen och frigöra värden.

Coeli

På uppdrag från Coeli förvaltar REAL Value Management deras kommersiella fastighetsbestånd.

Kontaktansvarig

Mats Rengstedt
Tel +46 (0) 733 58 64 26
mats@realvm.se

Webbsida

https://coelifastigheter.se

DC Invest

REAL Value Management förvaltar fastigheten kv. Vandenbergh 9, där vi har drivit igenom en ny detaljplan.

Kontaktansvarig

Johanna Areskoug
Tel +46 709 58 66 64
johanna@realvm.se

Webbsida

http://dcinvest.se/

Mjölby Logistics

REAL Value Manegement förvaltar tre större logistikfastigheter på totalt 74 535 kvm LOA.

Kontaktansvarig

Johan Larsson
Tel +46 79 102 20 05
johan@realvm.se

Mofast

Vi bygger upp ditt kapital tillsammans med det svenska välfärdssystemet. Med en portfölj på 75 samhällsfastigheter erbjuder vi en långsiktig investering med trygg avkastning.
47 fastigheter i beståndet förvaltas direkt av REAL Value Management.

Kontaktansvarig

Mattias Bülow
Tel +46 707 45 01 60
mattias@realvm.se

Webbsida

https://mofastab.se/

Regio

REAL Value Management är utsedd asset manager på uppdrag av Regio. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige och där REAL Value Management har uppdraget i Mälardalen på totalt 94 136 kvm.

Kontaktansvarig

Emil Sjölund
Tel +46 (0) 731 52 35 19
emil@realvm.se

Webbsida

https://regiofastigheter.se

Sigtuna Stadsängar

I Sigtuna stadsängar skapas nu Sveriges mest hållbara stadsdel. Sigtuna stadsängar blir en levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på.

Kontaktansvarig

Mattias Bülow
Tel +46 707 45 01 60
mattias@realvm.se

Webbsida

https://www.sigtunastadsangar.se/

Venandi Livs

Inom Venandi Livs förvärvar, förvaltar och utvecklar vi Livsmedelsfastigheter dvs. fastigheter där huvuddelen av verksamhet är uthyrd till livsmedelsaktörer/hyresgäster.

Kontaktansvarig

Sorin Valdman
Tel +46 (0) 702 958 592
sorin@venandifast.se

Webbsida

https://venandifast.se/

Vencura

Omsorgsfastigheter – med fokus mot LSS, äldreboende, förskolor samt HVB-hem i kommuner och landsting som hyresgäster – är temat för Vencura vilket ger motståndskraft mot svängningar i konjunkturen.

Kontaktansvarig

Jens Rastad
Tel +46 (0) 707 258 359
jens@venandifast.se

Webbsida

https://venandifast.se