Våra mandat

Vare sig det handlar om att vara delägare eller att utveckla enskilda fastigheter, har vi alltid samma arbetssätt och mål – Genom att arbeta aktivt och vara närvarande kan vi optimera investeringen och frigöra värden.

Real

Coeli

På uppdrag från Coeli förvaltar Real Value Management deras kommersiella fastighetsbestånd.

Kontaktansvarig

Lisa Cinthio
Tel +46 791 02 06 06
lisa@realvm.se

Webbsida

https://coelifastigheter.se

DC Invest

Real Value Management tillhandahåller ledningsfunktion inkluderande extern VD samt deltar i styrelsearbetet.

Kontaktansvarig

Johanna Areskoug
Tel +46 709 58 66 64
johanna@realvm.se

Webbsida

http://dcinvest.se/

Mjölby Logistics

Real Value Manegement förvaltar tre större logistikfastigheter på totalt 74 535 kvm LOA.

Kontaktansvarig

Johan Larsson
Tel +46 79 102 20 05
johan@realvm.se

Mofast

Mandat är avslutat.

Händelser och investeringar under mandatperiod

Från Q2 2020 till Q1 2021 tillhandahöll Real Value Management bolagsledning inkluderande extern VD för Mofast AB och mellan Q1 2020 till Q2 2022 förvaltade Real Value Management del av portföljen.

Genomförda omförhandlingar under mandatperiod uppgår till ett ökat hyresvärde per år om ca 500 TSEK och nytecknade avtal till ett hyresvärde per år om ca 3 500 TSEK.

Hållbarhetsåtgärder: Optimering av fjärrvärmeåtervinningen i Lästen 10, genererar en värmebesparing på 47 %. Installation av bergvärme i Orresta 2:38, beräknas generera en energibesparing på 43 %.

Webbsida

https://mofastab.se/

Regio

Real Value Management är utsedd asset manager på uppdrag av Regio. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige och där Real Value Management har uppdraget i Mälardalen på totalt 104 336 kvm.

Kontaktansvarig

Emil Sjölund
Tel +46 731 52 35 19
emil@realvm.se

Webbsida

https://regiofastigheter.se

Sigtuna Stadsängar

I Sigtuna stadsängar skapas nu Sveriges mest hållbara stadsdel. Sigtuna stadsängar blir en levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på.

Kontaktansvarig

Mattias Bülow
Tel +46 707 45 01 60
mattias@realvm.se

Webbsida

https://www.sigtunastadsangar.se/

Venandi

Vendus

Inom Vendus förvärvar, förvaltar och utvecklar vi Livsmedelsfastigheter dvs. fastigheter där huvuddelen av hyresintäkterna är hänförliga till livsmedelsaktörer/hyresgäster.

Kontaktansvarig

Sorin Valdman
Tel +46 702 95 85 92
sorin@venandifast.se

Webbsida

https://vendusfastigheter.se/

Vencura

Mandatet med inriktning omsorgsfastigheter har avslutats och fastighetsportföljen har avyttrats.

Tid från uppstart av bolaget till försäljning: ca 2,5 år

Ek-multipel mandat: 1,57x

IRR mandat: 29,9 %

Kontaktansvarig

Jens Rastad
Tel +46 707 25 83 59
jens@venandifast.se

Webbsida

https://realvm.se/sv/om-vencura

Venandi Livs

Mandat avslutat och portfölj ägs och förvaltas numera av Vendus.

Nyckeltal

Tid från uppstart av bolaget till försäljning: ca 2,5 år

Fastighetsvärde vid försäljning: 1 994 MSEK

Värdetillväxt fastigheter: 47 %

Ek-multipel mandat: 5,91x

IRR mandat: 107,9 %

Kontaktansvarig

Sorin Valdman
Tel +46 702 95 85 92
sorin@venandifast.se