OM REAL

Litet team med
bred kompetens

REAL erbjuder personlig rådgivning och vägledning för dig som vill investera i fastigheter. Vi är med dig hela vägen från idé till uppsatt mål. Vår affärsidé är enkel – vi ser till varje investerings bästa. Med skräddarsydda lösningar optimerar vi din fastighetsaffär.

Vi som arbetar på REAL har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Vi är en liten grupp medarbetare med en samlad kompetens lika bred som hos de större bolagen. Året var 2013 när vi kunde konstatera att det fanns ett behov av en mindre aktör som kunde agera smidigt på fastighetsmarknaden. Idén om REAL blev snart verklighet. 

Vi är med dig hela vägen

Vi är ett bolag som arbetar nära både investerare och hyresgäster, och som sitter på all kunskap som behövs för att göra riktigt bra fastighetsaffärer. Vi vet att varje led är viktigt, därför är vi med dig i varje moment – hela vägen från första idé till uppsatt mål. Vårt jobb är att identifiera objekt, driva igenom förvärv och försäljningar, förvalta innehav och utveckla fastigheter. 

Vi gör bara det vi tror på

REAL är partnerägt och alla delägare är aktiva i bolaget. Vår styrka är att vi gör det vi tycker är roligt! Vi investerar där vi känner oss säkra på att vårt kapital kan göra nytta och växa. Vi har högt i tak och alltid ett öra mot marken. Genom nära och långsiktiga relationer skapar vi utrymme för kreativitet och nytänkande. På så sätt lyckas vi frigöra värden för både investerare och hyresgäster. Vårt mål är att alla inblandade ska känna att de gör en bra affär när de vänder sig till oss. 

Våra tjänster

Asset management

Eftersom vi är en mindre aktör har vi möjlighet att ha nära kontakt med alla våra kunder. Vi skäddarsyr varje uppdrag och förvaltar ditt innehav på bästa sätt. Du kan förvänta dig täta uppdateringar och noggrann rapportering. Vi jobbar för långsiktiga engagemang och är ofta själva med och investerar vilket innebär en trygghet då vi delar kundens intressen. 

Fastighetsutveckling

Vi ser fastigheternas potential. Ofta finns det dolda värden och vårt jobb är att identifiera och frigöra dessa. Att utveckla fastigheter är en kreativ process som kräver att man sätter sig in i verksamheten, området, samhällets behov, konstruktionen och mycket mer. Det är ett roligt och omfattande jobb och här ser vi alltid till att samarbeta med erfarna utvecklare för att nå fastighetens fulla potential.

Transaktion

Vi identifierar objekt, genomför förvärv och driver försäljningar. Med erfarenhet från både köp- och säljrådgivning vägleder vi dig genom hela processen. Målet är alltid att ta tillvara på potentiella värden för kundens räkning, oavsett om vi är köparens eller säljarens ombud. Att vi är ett litet team som har ett brett nätverk och stor kreativ kompetens ger oss ett försprång på marknaden.