OM VENANDI

Vi frigör fastighetens

fulla potential

Genom att identifiera intressanta teman, handplocka objekt och applicera strategier för specifika ändamål kan vi optimera värdet på våra investeringar.

Liten aktör med stor fingertoppskänsla

Nära, hållbara relationer till såväl investerare som hyresgäster är en förutsättning för att vi ska leverera attraktiv riskjusterad avkastning till våra investerare och samtidigt vara en professionell och stabil motpart till våra hyresgäster. Vi strävar alltid efter att vara en positiv kraft på den ort där vi är närvarande och verkar.

Aktiv översyn

Eftersom världen är föränderlig, är så också våra teman – där vi ständigt anpassar investeringarna utifrån avkastningskrav och marknadsförutsättningar.

Investeringsteman

Våra nuvarande investeringsteman är Vendus, med fastigheter inom dagligvaruhandel samt Vencura med fastigheter inom samhällssegmentet.

Stark och erfaren ledning

Sedan 2019 har Venandi varit den lilla effektiva aktören bland de stora fastighetsbolagen. Grundarna har bred kompetens och lång erfarenhet inom fastighetssektorn vilket ger Venandi möjlighet att se till både investerarnas och hyresgästernas bästa. Med en aktiv förvaltning optimerar Venandi fastigheterna och frigör deras fulla potential.